Aktuality

Nová posila do našeho týmu

1. 6. 2022 jsme do našeho týmu přivítali novou paní doktorku MDDr. Janu Šejnovou – absolventku 1. Lékařské fakulty v Praze s několikaletou praxí. Věříme, že si paní doktorku oblíbíte stejně jako my.

Upozornění pro rodiče s dětmi

Děti do 15 let musí přijít na lékařské ošetření v doprovodu zákonného zástupce. Děti nad 15 let mohou přijít na lékařské ošetření samy, ale musí mít plnou moc od zákonného zástupce k provedení lékařského ošetření.(U větších lékařských zákroků, jako např. extrakce, endodoncie atd. je doprovod nutný do 18 let.).